Onze missie & visie

Missie

VK Liedekerke is een voetbalvereniging die als bindende factor midden in de samenleving wil staan. Hierin speelt de jeugdopleiding een belangrijke rol. Dit met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en het plezier hebben van het individu.

Met onze seniorenploegen willen wij zo goed mogelijk presteren, maar wel altijd met prioriteit voor het gezonde sportief en financieel beheer van de club.

Visie

Verbinden

VK Liedekerke is een trotse Vlaamse vereniging. Als vereniging wensen we mensen te verbinden in een familiale sfeer. Maar ook verbinden met andere verenigingen – lokale handelaars – andere sportclubs – behoort tot ons doel. Dit met de gemeente als belangrijke partner.

Opleiden

In onze jeugdopleiding ligt de nadruk op:
– Persoonlijke ontwikkeling van de speler
– iedereen wil winnen maar dit is niet het belangrijkste, zeker niet op jonge leeftijd.

Winnen is leuk, maar op jongere leeftijd is dit niet het belangrijkste.
Bij VK Liedekerke hechten we meer belang aan hoe er gevoetbald wordt zowel speltechnisch als het samenspel. Later volgen de resulaten wel.

1 Club

VK Liedekerke is een mix van jeugd en senioren. Onze accommodatie bevindt zich met velden op 2 verschillende locaties. Echter niet ver van mekaar gelegen.

Het gevoel van één club te zijn proberen we te stimuleren door te communiceren via website, sociale media en platformen zoals Prosoccerdata. Regelmatig worden er ook evenementen georganiseerd (Sinterklaasfeest-eindeseizoenactiviteit-eetfestijn…) om het clubgevoel te stimuleren.

De jeugd wordt ook nader betrokken bij de senioren door het aanwijzen van ‘Peters’ en door mee op te lopen bij matchen van onze eerste ploeg.

Trainen

VK Liedekerke streeft naar een kwalitatieve jeugdopleiding. Dit op gewestelijk en provinciaal niveau. Een jeugspeler moet goed begeleid worden en zich kunnen ontwikkelen door te trainen. Trainers krijgen de kans opleidingen te volgen en dit met steun van de club.

Beheer

Een gezond sportief en financieel beleid is een kerntaak van VK Liedekerke. Met een duidelijke opleidingsvisie is het de bedoeling voor een goede doorstroming van onze jeugdploegen naar de senioren te zorgen.

Financieel moet de balans in evenwicht blijven en dienen investeringen zorgvuldig bekeken te worden.

Ambitie

Door een goede ontwikkeling in onder- en middenbouw proberen we kwalitatief zoveel mogelijk spelers naar de bovenbouw te laten doorstromen. Dit met het oog op doorstroming naar de seniorenploegen.

Dit is de ambitie maar mag echter niet ten koste gaan van een goed financieel beleid.

Leuk

Het moet leuk, plezierig zijn om bij VK Liedekerke te komen voetballen. De ambitie is dat de spelers zich zo goed mogelijk kwalitatief ontwikkelen maar het moet ook nog plezierig blijven. Een speler moet fier zijn om tot deze club te behoren.

Contact

KBVB Stamnummer 9467
Terreinen : Sportcentrum ‘Heuvelkouter’
Sportlaan 2 – 1770 Liedekerke

© Copyright 2024 – Alle rechten voorbehouden aan VK Liedekerke